Elite-politik i HIF Atletik

Målsætning
- Vores mål er at udvikle klubben både resultatmæssigt og socialt.
Vi skal derfor have stor fokus på bredden af vores træningsgrupper, da det er bredden både for ungdom og for senior vi som klub skal satse på.
- Vi skal sørge for at der er trænere til alle træningsgrupper.
- Vi skal sørge for at vi støtter bredt, når vi støtter.

Vi tager udgangspunkt. i at alle over 14 år, der træner fast og har en målsætning for deres træning har mulighed for at blive anset for elite i HIF Atletik hvis de selv ønsker det.
Dermed kan alle vores aktive uanset resultatniveau opnå elitestatus. Vi ser altså træningsflid og deltagelse i klublivet (træning, stævner, holdkampe/stafetter, hjælp til arrangementer, deltagelse i udvalg) som vigtige elementer for vores elite.

 

En detaljeret beskrivelse af elite grupperne findes her.

 

Brugerbetaling ved stævnedeltagelse

Læs bestyrelsens orientering her.

De nye regler gælder fra 1. maj 2013

Pædofile - Børneattester

Vi er som klub fra 1/7-05 forpligtiget til at indhente børneattester.

Hvem er omfattet?

 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. 
 •  Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
 •  Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjekker vi hellere en gang for meget end en gang for lidt.

 

Hvornår og hvordan indhenter klubben børneattester. 

 • Loven gælder fra 1/7 – 05. Det er derfor trænere og hjælpere der er startet eller starter herefter vi indhenter attester på.
 • Vi anskaffer en arbejdsgiverblanket og en samtykkeerklæring som skal underskrives. Blanket og erklæring kan hentes via DGIs hjælpepakke.
 • Arbejdsgiverblanketten skal underskrives af formanden, som skal modtage og beskytte oplysningerne dvs. børneattesterne og deres indhold.
 • Vi sender blanket og samtykkeerklæringer til Rigspolitichefens Afdeling D, Kriminalregistret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre.
 • Inden for ti dage kommer børneattesterne fra Rigspolitiet.
 • Tavshedspligten gælder for alle i bestyrelsen også, efter at disse personer er udtrådt af fx foreningens bestyrelse. Det kan straffes, hvis man uberettiget videregiver oplysninger fra registret.
 • Negative børneattester ødelægges, da vi ikke er forpligtiget til at opbevare oplysningerne. Vi dokumentere at vi har checket en træner ved at noterer i et bestyrelsesreferat at man har indhentet attester. Det er fuldt lovligt at supplere dette notat med en liste med navne og adresser over de trænere/instruktører og holdledere der er indhentet attester på. Listen må dog ikke indeholde personnumre. Medarbejderne ved Kriminalregistret fører en slags logbog som gør det muligt at se efter hvornår der er søgt oplysninger på en given person. Ved at sammenholde foreningens og Kriminalregistrets oplysninger vil det være muligt at indkredse hvornår en forening har indhentet attester på en bestemt person.
 • Vores instruktører/trænere der af principielle grunde gerne vil have en kopi af det svar som foreningen modtager fra Rigspolitiet, kan få dette.
 • Positiv børneattest sendes direkte til DGI da vi som klub sætter kryds ved at positive attester skal sendes til DGI. I praksis vil brevet fra Rigspolitiet blive åbnet i receptionen og derefter videregivet til DGIs idrætspolitiske sekretær. Attesten kan blive videregivet til DGIs særlige rådgivere som bistår foreninger som har tilknyttet en person som har en positiv attest.
 • Ved en positiv børneattest bliver aftalen mellem personen og klubben ophævet.

Der skal ikke indhentes børneattester på:

 • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe.
 • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.
 • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen.
 • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
 • Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.

 

Sidste nyt

03.09.2017 21:03

DM i Atletik 2017

Ved weekendens Danske senior Mesterskaber i atletik som foregik i Aalborg havde Helsingør atletik...


27.08.2017 19:48

Super resultater til DMU

Lørdag var Sara Bleibach Olsen med i højdespring i piger 16-17år hvor hun fik en flot 2. plads med...


12.06.2016 17:15

Nikolines sidste dag som træner - På gensyn

Mandag den 13. juni 2016 har Nikoline sin sidste dag som træner i Helsingør Atletik. Nikoline skal...


10.06.2016 18:06

Nikoline stopper som træner

Jeg, Nikoline Lund Jensen, stopper som atletiktræner hos Helsingør Atletik forening efter 4 ½ års...