Generel information

Klubbens atleter må gerne søge egne sponsorer og sponsorater.

Der er dog visse betingelser og regler, der skal opfyldes, hvad angår tøj.

Desuden skal atleterne stille op for HIF Atletik/sponsornavn til diverse stævner.

 

Her gengives Dansk Atletik Forbunds regler for reklamer på beklædning:

§ 16.4   REKLAMER PÅ BEKLÆDNING

16.4.1   Reglerne omfatter reklamer på konkurrencedragt, overtræksdragt, sportstasker og andet personligt udstyr.

16.4.2   Det er ikke tilladt under konkurrence at bære nogen anden form for reklame, end den, der følger af disse regler

16.4.3   Beklædningsfirmaets logo eller påskrift er ikke omfattet af disse regler

16.4.4   Sponsoraftaler for reklamer på klubbeklædning (konkurrencedragt og overtræksdragt) kan udelukkende indgås af klubber under Dansk Atletik Forbund - ikke af individuelle udøvere. Klubben kan dog godt indgå aftaler gældende for individuelle udøvere under forudsætning af, at disse er indforstået med aftalerne og de dermed forbundne vilkår.

16.4.5   Såfremt en udøver nægter at bære en bestemt reklame, er dette alene en sag mellem den pågældende og vedkommendes klub, der har indgået aftalen. Den enkelte idrætsudøver, der ikke ønsker at bære den aktuelle reklame, må i givet fald anvende dragt uden reklamer.

16.4.6   En sponsoraftale indgået af en klub må ikke indeholde betingelser, der binder en udøver til brug af fodtøj eller redskaber fra bestemte producenter, hvorimod aftalen godt kan stille betingelser vedr. anvendelse af klubdragt og overtræksdragt.

16.4.7   Aftaler skal indgås på Dansk Atletik Forbunds formular (se nedenfor) og indsendes til forbundet af klubben. Aftaler skal indgås for et afgrænset tidsrum og er først gyldige fra den dato, de er godkendt af Dansk Atletik Forbund.

16.4.8   Det er den enkelte klubs ansvar at påse, at den indgåede sponsoraftale overholdes. Dansk Atletik Forbund er ved sin godkendelsespåtegning ikke aftalepart og er ikke økonomisk ansvarlig over for nogen af aftaleparterne.

16.4.9   Der må på konkurrencedragten forekomme sponsornavne/logoer, såvel foran som bagpå på dragten, på overkroppen og/eller underkroppen. Det er op til den enkelte klub at afgøre antal og størrelse af eventuelle sponsornavne/logoer, dog skal klubdragten være genkendelig, og det skal være muligt at bære startnummer i konkurrencer, hvor dette er påkrævet.

16.4.10  Der er ingen begrænsninger for antal og størrelse af sponsornavne/logoer på overtræksdragten.

16.4.11  På andet personligt udstyr, såsom sportstasker, pandebånd, huer, handsker, briller, solbriller og håndledsbånd, må forefindes producentens navn/logo

16.4.12  Det er stævnearrangørens ansvar at påse, at der ikke benyttes reklamer, der er i strid med disse bestemmelser. Overtrædelser kan medføre nægtelse af start og eller fortsat deltagelse i det pågældende stævne, og indberettes desuden til DAF, der tager stilling til eventuelle yderligere sanktioner. Hvis en overtrædelse registreres inden udøverens start i konkurrence, kan problemet dog normalt løses ved tildækning af ulovlig reklame med tape eller lignende.

 

Hvad gør du:

Når du finder en sponsor, skal du udprinte blanketten nedenunder ud, og tage med til sponsoren. Hvis I har fundet ud af, hvordan trykket/logoet skal være, sendes et udkast til bestyrelsen sammen med den udfyldte blanket.

Bestyrelsen tager så stilling til ansøgningen og sender derefter videre til DAF.

 

Sponsorblanket

Sidste nyt

03.09.2017 21:03

DM i Atletik 2017

Ved weekendens Danske senior Mesterskaber i atletik som foregik i Aalborg havde Helsingør atletik...


27.08.2017 19:48

Super resultater til DMU

Lørdag var Sara Bleibach Olsen med i højdespring i piger 16-17år hvor hun fik en flot 2. plads med...


12.06.2016 17:15

Nikolines sidste dag som træner - På gensyn

Mandag den 13. juni 2016 har Nikoline sin sidste dag som træner i Helsingør Atletik. Nikoline skal...


10.06.2016 18:06

Nikoline stopper som træner

Jeg, Nikoline Lund Jensen, stopper som atletiktræner hos Helsingør Atletik forening efter 4 ½ års...