Nyhedsvisning

Nyhed

23.02.2012 23:31 Alder: 7 yrs
Kategori: Bobler hold, Børn, HIF-atletik, Kast, Mellem/Lang løb, Motion, Multisport, Skolesport, Spring, Sprint/Flade spring
Af: Birthe Steenberg

Referat fra generalforsamlingen i tirsdags...


Referat af Generalforsamling i Helsingør IF Atletikafdeling

Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

 

Antal fremmødte 22

 

Dagsorden

 

Pkt. 1 – valg af dirigent

Flemming Rønne foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent.

Flemming konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Pkt. 2 - Beretning fra formanden, Birthe Steenberg samt sportchef Simon Mørk

Formandens beretning

Sportschefens beretning

 

Beretningen enstemmigt vedtaget

 

Pkt. 3 – Regnskab og budget v/ Viggo Svenningsen

Viggo omdelte det trykte regnskab med årsregnskab og budget og gennemgik det nærmere og kommenterede de enkelte poster.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

 

Pkt. 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Kasserer Viggo Svenningsen – modtager genvalg - Genvalgt

 

Best. Medlem Simon Mørk – modtager genvalg - Genvalgt

 

Best. Medlem Jimmy Stauning og Lars Durafour – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Annemette Holze Licht-Larsen samt Jan Skaaning som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge blev valgt

 

Suppleant vakant – John Odgaard - Genvalgt

 

Suppleant Kim Kjellberg – ønsker ikke genvalg

Anders Jensen stillede op til posten -Valgt

 

Pkt. 6 – Valg af revisor

Revisor Flemming Rønne Villig til genvalg - genvalgt

 

Revisorsuppleant

Vakant fortsat

 

 Pkt. 7 – Eventuelt

Følgende drøftet / debatteret

  • Forhøjelse af kontingent / andre indtjeningsmuligheder
  • Motivering af folk til at arbejde for klubben
  • Husk vi har 100 års jubilæum til næste år
  • Idéer til nye muligheder for indtægtsskabende aktiviteter
  • Klubmesterskaber – det bør vi have!

 

Slut kl. 21:15

 

Referent: Birthe Steenberg

 

 


Nyheds arkiv