7,2 km og 2,2 km ruterne

7,2 km ruten er vist med rødt og 2,2 km ruten er vist med blåt på kortet.

Der løbes på grus stier og skov stier på begge ruterne.

 

På 7,2 km ruten løbes der efter ca. 2,2 km, og igen efter ca. 3 km, over en fæ-rist. Mellem ca. 2,2 km og 3 km er det muligt at møde løstgående kreaturer.  Kreaturene er ikke farlige (kun nysgerrige) og gør ingenting.

 

5 km ruten

5 km ruten er vist med lilla.